Szkoła Podstawowa nr 27 w Toruniu

gen. Elzbieta Zawacka
autor: Karolina Nowak
(klasa IVb)

--> AKCJE EDUKACYJNE

„BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA”

Podstawowe cele programu:
- poprawa stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach systemu oświaty poprzez poprawę relacji interpersonalnych i klimatu społecznego w szkole;
- zwiększenie wpływu rodziców na życie szkoły;
- zwiększenie umiejętności wychowawczych dyrektorów, nauczycieli i rodziców oraz pracowników administracji;
- zwiększenie kompetencji społecznych i emocjonalnych uczniów;
- indywidualizacja kształcenia uczniów, rozwój ich zainteresowań, zwiększenie autonomii uczniów w szkole;
- wzmocnienie i rozszerzenie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
- ograniczenie skali występowania zjawisk patologicznych (m.in. przemoc, narkomania, alkoholizm);
- przeciwdziałanie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży poprzez sport.Szkoła Podstawowa nr 27 ul.Turystyczna 19 Toruń