Szkoła Podstawowa nr 27 w Toruniu

gen. Elzbieta Zawacka
autor: Karolina Nowak
(klasa IVb)

--> AKCJE EDUKACYJNE

"WF z klasą"

SPORTOWY OKRAGŁY STÓŁ – DEBATA SPORTOWA W SP27

13 listopada 2013r w Szkole Podstawowej Nr 27 miała miejsce pierwsza sportowa debata. Uczestnicy spotkania bardzo dobrze się do niego przygotowali. Przedstawiciele klas (trójki klasowe lub osoby wytypowane przez wychowawców) oraz samorząd szkolny rzetelnie potraktowali swoje zadanie. W debacie uczestniczyli również Pani Dyrektor szkoły, opiekun samorządu szkolnego, nauczyciel wf w klasach młodszych i nauczyciel wf w klasach IV-VI.

Debatę prowadził p. Marcin Zawadzki nauczyciel wf w klasach IV-VI i jednocześnie koordynator programu. Debata miała charakter wspólnej dyskusji. Na początku uczniowie – przedstawiciele poszczególnych grup, zabierali głos na temat co według nich należałoby zrobić aby udoskonalić zajęcia z wychowania fizycznego w szkole. W momencie gdy wszystkie propozycje zostały już przedstawione podjęto próbę dokładniejszej rozmowy, analizy wszystkich wniosków. Uczniowie brali czynny udział w dyskusji, głos zabierała również Pani Dyrektor i pozostali nauczyciele.

Podczas pierwszego spotkania podjęto kilka bardzo ważnych i ciekawych decyzji:
- kolejna debata sportowa na pewno się odbędzie (zauważono jak ważny jest dialog i wspólna dyskusja),
- na stronie www szkoły pojawi się informacja (zakładka) na temat polecanych młodzieżowych klubów sportowych w mieście , jak również dostępnych obiektów sportowych,
- na lekcjach wf oraz zajęciach sportowych będą pojawiać się zapraszani goście, sportowcy-przedstawiciele różnych dyscyplin sportowych,
- powstanie „sportowy kuferek na przerwę” – większa dostępność wybranego sprzętu sportowego, którego można używać podczas przerw,
- na boisku szkolnym zostaną namalowane gry podwórkowe np. pole do gry w klasy.

OGÓLNIE O PROGRAMIE

WF z klasą to nowy program Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany przy medialnym wsparciu „Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. Ta ogólnopolska akcja edukacyjna ma zmienić myślenie o lekcjach WF-u w polskich szkołach.

We współpracy z nauczycielami WF-u, dyrektorami szkół, uczniami i lokalnymi animatorami sportu chcemy wypracować nowe sposoby prowadzenia lekcji wychowania fizycznego. Zajęcia – tak obowiązkowe, jak i dodatkowe - powinny być ciekawsze, bardziej zróżnicowane, bliższe oczekiwaniom młodych ludzi. Wychowanie fizyczne to przecież nie tylko gry zespołowe, ale także taniec, aerobik, wschodnie sztuki walki, joga, turystyka rowerowa i piesza. Nasz program ma pokazać, że ze sportu w szkole każdy może czerpać przyjemność.

Centrum Edukacji Obywatelskiej koordynuje pracę szkół i zapewnia nauczycielom dostęp do materiałów opracowanych przez ekspertów, scenariuszy lekcji i poradników. Umożliwia też wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami programu przy użyciu sprawdzonych w wielu programach blogów nauczycielskich, na których szkoły opisują swoje działania.

Wyjątkową rolę w programie odgrywają nauczyciele wychowania fizycznego. Sprawdzają w praktyce nasze wspólne pomysły. To właśnie oni, we współpracy z ekspertami i metodykami, tworzą internetowy zbiór Dobrych Praktyk WF.

Zadania szkół w programie:1. Sportowy Okrągły Stół (SOS) – zorganizowanie szkolnej debaty dotyczącej udoskonalenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole.
2. Zadania do wyboru. Szkoła wybiera lub opracowuje jedno własne zadanie mające na celu m.in.: poprawę frekwencji na lekcjach WF-u; zainicjowanie atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych; zwiększenie aktywności osób mniej wysportowanych; zmianę sposobu oceniania (opisowo, z naciskiem na wysiłek i postępy); zachęcenie do zdrowszego jedzenia w szkole; wypracowanie pomysłów na ożywienie sportowe całej gminy, np. z wykorzystaniem infrastruktury Orlików etc.
3. Dokumentacja działań na blogu.

CO JUŻ ZROBILIŚMY

Przystąpilismy do programu WF z Klasą – wysłaliśmy zgłoszenie.
1. Otrzymaliśmy informację zwrotną o zakwalifikowaniu naszaej szkoły do programu.
2. Założyliśmy bloga na platformie blogowej CEO (nasz adres to : http://blogiceo.nq.pl/sportsp27/)
3. Wypełniliśmy ankiety internetowe na temat lekcji WF w naszej szkole oraz zajęć podnoszących sprawnośc fizyczną naszych uczniów.
4. Przygotowaliśmy się do Sportowego Okrągłego Stółu, który odbedzie się 13.11.2013 (środa godzina 13.00)
5. Regularnie podnosimy swoje możliwości sportowe podczas lekcji wf, zajęć do wyboru (fakultety), zajęć pozalekcyjnych jak również zawodów sportowych.

Szkoła Podstawowa nr 27 ul.Turystyczna 19 Toruń