Szkoła Podstawowa nr 27 w Toruniu

gen. Elzbieta Zawacka
autor: Karolina Nowak
(klasa IVb)


INFORMACJE DOTYCZĄCE OBIADÓW W SZKOLE

Koszt obiadów za listopad (20dni) - 140zł.
Uczniowie klas VII - VIII jadący na wycieczkę 15.XI płacą za obiady 133zł.
Nr konta w Zarządzeniu Dyrektora Szkoły w sprawie opłat za obiady.Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie opłat za obiady

Regulamin przerwy obiadowej

Harmonogram przerwy obiadowej

Wykaz alergenów Listopad
Szkoła Podstawowa nr 27 ul.Turystyczna 19 Toruń