Szkoła Podstawowa nr 27 w Toruniu

gen. Elzbieta Zawacka
autor: Karolina Nowak
(klasa IVb)


INFORMACJE DOTYCZĄCE OBIADÓW W SZKOLE


Koszt obiadów w lutym


Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie opłat za obiady

Regulamin przerwy obiadowej

Harmonogram przerwy obiadowej

Wykaz alergenów styczeń

JADŁOSPIS styczeńSzkoła Podstawowa nr 27 ul.Turystyczna 19 Toruń