Szkoła Podstawowa nr 27 w Toruniu

autor: Hania Zaustowicz
(klasa III)


DOKUMENTY SZKOŁY

 • STATUT SP Nr 27

 • CEREMONIAŁ Z UDZIAŁEM SZTANDARU SZKOLNEGO

 • PROCEDURA EWALUACJI

 • PROCEDURA W SYTUACJI ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO

 • PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIA Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 • PROCEDURA OBIEGU INFORMACJI

 • EWIDENCJA UMÓW CYWILNYCH ZAWIERANYCH PRZEZ URZAD MIASTA TORUN ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA TORUN.


  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Informacja o wynikach naboru na kierownika gospodarczego