Szkoła Podstawowa nr 27 w Toruniu

autor: Hania Zaustowicz
(klasa III)DOKUMENTY SZKOŁY

REGULAMIN określający zasady dokonywania wpisów w części świadectwa dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu obowiązujący w Szkole Podstawowej Nr 27 im. gen. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

ZARZĄDZENIE NR 152 - OKREŚLENIE ZASAD ORGANIZACJI PRACY W KLASACH I-III OD DNIA 18.01.2021r.

Procedura funkcjonowania szkoly

Regulamin wypożyczania i udostępniania bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych uczniom SP27

ZESTAW PROGRAMÓW I PODRĘCZNIKÓW 20-21

PROCEDURY I REGULAMINY ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM UCZNIÓW W SZKOLE

ZASADY KSZTAŁCENIA ZDALNEGO W PRZYPADKU IZOLACJI

KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY

 • Program wychowawczo-profilaktyczny

 • Procedura postępowania w razie wypadku ucznia

 • Procedura — cyberprzemoc

 • Procedura- odbiór dziecka

 • Procedura-problemy zdrowotne

 • Regulamin korzystania z terenu SP 27.pdf

 • Informacja z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 • REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

 • WYJAZDOWA KARTA ZDROWIA

 • CEREMONIAŁ Z UDZIAŁEM SZTANDARU SZKOLNEGO

 • PROCEDURA EWALUACJI

 • PROCEDURA W SYTUACJI ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO

 • PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIA Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 • PROCEDURA OBIEGU INFORMACJI

 • EWIDENCJA UMÓW CYWILNYCH ZAWIERANYCH PRZEZ URZAD MIASTA TORUN ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA TORUN.


  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Informacja o wynikach naboru na kierownika gospodarczego

  załączniki nr 8 i 13 ZFŚS