Szkoła Podstawowa nr 27 w Toruniu

autor: Hania Zaustowicz
(klasa III)

DOKUMENTY SZKOŁY

  • Statut SP Nr 27

  • CEREMONIAŁ Z UDZIAŁEM SZTANDARU SZKOLNEGO

  • PROCEDURA EWALUACJI

  • PROCEDURA W SYTUACJI ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO

  • PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIA Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

  • PROCEDURA OBIEGU INFORMACJI

  • EWIDENCJA UMÓW CYWILNYCH ZAWIERANYCH PRZEZ URZAD MIASTA TORUN ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY MIASTA TORUN.