Szkoła Podstawowa nr 27 w Toruniu

gen. Elżbieta Zawacka
rys.Kinga Gutmańska
klasa III

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2016