Szkoła Podstawowa nr 27 w Toruniu

Mikołaj Kopernik
autor: Sambor Radziecki
klasa IVb

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2018

Ferie zimowe

14 - 27 stycznia 2019

Rekolekcje

6-8 marca 2019

Wiosenna przerwa świąteczna

18-23 kwietnia 2019

Zakończenie zajęć edukacyjnych

21 czerwca 2019

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2019