Szkoła Podstawowa nr 27 w Toruniu

Mikołaj Kopernik
rys. Filip Markiewicz
klasa III

KONKURSY

Konkurs na PLAKAT przedstawiający obrazy z życia i działalności Elżbiety Zawackiej.

Regulamin konkursu
oświadczenie


Kangur 2017

16 marca po raz kolejny w naszej szkole odbył się Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny".


W konkursie wzięło udział 59 uczniów z klas II-VI. Uczniowie zmagali się z zdaniami w trzech kategoriach: klasa II-Żaczek, klasa III i IV - Maluch, klasa V i klasa VI - Beniamin. Każdy z uczestników otrzymał niespodzianką - bryloczek w postaci sześciennej kostki do układania. Wyniki w maju.
Dorota Makowiecka

Konkurs fotograficzny pt. „Wisła z mostem Elżbiety Zawadzkiej w tle”

Z okazji, że rok 2017 został uchwalony „Rokiem rzeki Wisły” i obchodzimy piątą rocznicę nadania imienia naszej szkole, dla uczniów klas I-VI zostanie zorganizowany konkurs fotograficzny pt.”Wisła z mostem Elżbiety Zawadzkiej w tle”.

Prace należy wykonać indywidualnie i dostarczyć 1 maksymalnie 3 zdjęcia w formacie 15cm x 21cm do wychowawcy klasy lub do nauczyciela przyrody Pani Doroty Makowieckiej do 19 kwietnia 2017r..

Pod ocenę będzie brany pomysł, estetyka wykonanego zdjęcia i zgodność z tematem. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród odbędzie się na apelu zorganizowanym z okazji Święta Ziemi.

Dorota Makowiecka


Regulamin szkolnego konkursu plastycznego dla uczniów klas I-III w SP 27 można pobrać tutaj

Konkurs "Dzieje Torunia" dla uczniów klas IV-VI - etap szkolny odbędzie się 27 lutego 2017 r.

Liga zadaniowa – konkurs matematyczny
Link do strony i do zadań przygotowawczych: http://liga.mat.umk.pl/
Liga Zadaniowa UMK w Toruniu
Liga Zadaniowa konkurs przedmiotowy z matematyki dla uczniów województwa kujawsko-pomorskiego klas VI szkół podstawowych oraz klas I i II gimnazjów
Etap rejonowy:
I spotkanie: 19.11.2016r., godz.10.00 - 11.30 Gimnazjum nr 3, Toruń, ul. Żwirki i Wigury 49
II spotkanie: 21.01.2017r., godz.10.00 - 11.30 Gimnazjum nr 3, Toruń, ul. Żwirki i Wigury 49

III spotkanie: 1.04.2017r., godz.10.00 - 11.30 Gimnazjum nr 3, Toruń, ul. Żwirki i Wigury 49
Na każde spotkanie uczeń posiada legitymację szkolną, swoje kartki w kratkę, długopis i przybory geometryczne.


Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego - za wolność Waszą i Naszą." - etap szkolny 7 listopada 2016 r.

Wojewódzki Konkurs Historyczny - etap szkolny 25 listopada 2016 r.

24 października 2016r. - Kuratoryjny Konkurs z Matematyki - etap szkolny - godz. 10.00

26 października 2016r. - Kuratoryjny Konkurs z Przyrody - etap szkolny - godz. 12.00

28 października 2016r. - Konkurs z Ligi Zadaniowej - etap szkolny - godz. 8.00

4 listopada 2016r. - Kuratoryjny Konkurs z j. angielskiego - etap szkolny - godz. 12.00

9 listopada 2016r. - XI Konkurs Informatyczny Bóbr godz. 12.00

16 listopada 2016r. - Kuratoryjny Konkurs z j. polskiego - etap szkolny - godz. 14.00

Konkurs plastyczno-techniczny na album
„Moje wakacyjne wspomnienia”

W związku z licznymi prośbami rodziców przedłużony został termin składania prac do 14.10

Cele konkursu:
a) rozwijanie wrażliwości estetycznej uczniów oraz ich uzdolnień w dziedzinie plastyki;
b) kształtowanie aktywnej i twórczej postawy uczniów wobec bogactwa technik plastycznych;
c) wspieranie i promocja kreatywności dzieci

REGULAMIN

1.Warunki przyjęcia prac: Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę wykonaną w formie albumu dowolną techniką.
2. Kategorie wiekowe:
II – uczniowie klas I-III
III- uczniowie klas IV-VI
3. Kryteria oceny prac:
a) zgodność pracy z tematem konkursu;
b) oryginalne i ciekawe ujęcie tematu;
c) staranność i estetyka wykonania pracy;
d) samodzielność wykonania pracy.
5. Termin składania prac: 03.10.2016
6. Prace należy dostarczyć do wychowawcy lub do pedagoga.

Organizator konkursu:

Beata Kowalska

Szkoła Podstawowa nr 27 ul.Turystyczna 19 Toruń