Szkoła Podstawowa nr 27 w Toruniu


Szkoła Podstawowa nr 27 w Toruniu

ul. Turystyczna 19
87-100 Toruń
tel. (056) 648-69-29
e-mail: sp_27@interia.pl

Dyrektor Szkoły

mgr Anna Czarnowska

Sekretariat

mgr Mariola Wojtunik
czynny codziennie: 7:30- 15:30

Stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych w SP Nr 27
pełni Jakub Rutkowski

nr telefonu: 56 611-89-92
e-mail: rodo1@tcuw.torun.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI