Szkoła Podstawowa nr 27 w Toruniu

autor: Hania Zaustowicz
(klasa III)

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

GODZINA SPOTKAŃ 17:15

11.09.2018 - zebranie ogólne oraz z wychowawcami (wg harmonogramu)
25.10.2018 - konsultacje
29.11.2018 - zebranie
03.01.2019 - konsultacje (powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych)
07.02.2019 - wywiadówka
07.03.2019 - konsulacje
11.04.2019 - zebranie
16.05.2019 - konsultacje(powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych)
06.06.2019 - zebranie ogólne i wywiadówka (wg harmonogramu) - pisemne powiadomienie o ocenach rocznych

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

2 listopada 2018
2 maja 2019
Dni sprawdzianu klasy 8 (15-17 kwietnia 2019)
Dzień przyjazdu gości Erasmus+

Ważne terminy

01.02.2019 - termin wystawienia ocen śródrocznych
07.02.2019 – Rada Klasyfikacyjna
08.02.2019 – Rada Podsumowująca
05.06.2019 – termin wystawiania ocen rocznych
06.06.2019 – termin pisemnego powiadomienia rodziców o przewidywanych ocenach rocznych
17.06.2019 – Rada Klasyfikacyjna
19.06.2019 – Rada Podsumowująca