Szkoła Podstawowa nr 27 w Toruniu

autor: Hania Zaustowicz
(klasa III)HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

DNI DODATKOWE WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

12.11.2021r.
23.11.2021r. - Konferencja SUS
07.01.2022r.
02.05.2022r.
24-26.05.2022r. –egzamin ósmoklasisty
17.06.2022r.

Terminy spotkań z rodzicami
- 15-16.09.2021r. zebranie w szkole
- 21.10.2021r. konsultacje on-line
- 13.01.2022r. konsultacje (powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych)
- 16,17.02.2022r. - wywiadówka
- 12.05.2022r. - konsultacje (powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych)
- 14,15.06.2022r. - wywiadówka (powiadomienie o przewidywanych ocenach rocznych)

Ważne terminy
- 14.01.2022r. termin wystawienia proponowanych ocen śródrocznych
- 04.02.2022r. termin wystawienia ocen śródrocznych
- 10.02.2022r. - Rada Klasyfikacyjna
- 01.06.2021r. termin wystawienia proponowanych ocen rocznych
- 09.06.2022r. - termin wystawienia ocen rocznych
- 12.06.2022r. Rada Klasyfikacyjna