Szkoła Podstawowa nr 27 w Toruniu

Mikołaj Kopernik
rys.Michał Biesiadowski
klasa III

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 można pobrać tutaj

Plan lekcji, obowiązujący od 02.01.2018, można pobrać tutaj

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

14.09.2017 - zebranie ogólne rodziców
26.10.2017 - konsultacje
14.12.2017 - zebranie (powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych
11.01.2018 - konsultacje
08.02.2018 - wywiadówka
22.03.2018 - konsulacje
19.04.2018 - zebranie
17.05.2018 - konsultacje(powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych)
07.06.2018 - zebranie ogólne i wywiadówka (pisemne powiadomienie o ocenach rocznych)

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

4 maja 2018
18 maja 2018
1 czerwca 2018,

Ważne terminy

01.02.2018 - termin wystawienia ocen śródrocznych
08.02.2018 – Rada Klasyfikacyjna
09.02.2018 – Rada Podsumowująca
074.06.2018 – termin wystawiania ocen rocznych
07.06.2018 – termin pisemnego powiadomienia rodziców o przewidywanych ocenach rocznych
18.06.2018 – Rada Klasyfikacyjna
21.06.2018 – Rada Podsumowująca