Szkoła Podstawowa nr 27 w Toruniu

autor: Hania Zaustowicz
(klasa III)HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WRZESIEŃ 2020

DNI DODATKOWE WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

30-31.03.2021r.
19.05.2021r. – święto szkoły
25-27.05.2021r. –egzamin ósmoklasisty
04.06.2021r.
24.06.2021r. –pokaz talentów

Terminy spotkań z rodzicami
- 09-10.09.2020r. zebrania wg.harmonogramu
- 29.10.2020r. konsultacje
- 07.01.2021r. konsultacje (powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych)
- 11.02.2021r. - wywiadówka
- 29.04.2021r. - konsultacje (powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych)
- 10.06.2021r. - wywiadówka (pisemne powiadomienie o przewidywanych ocenach rocznych)

Ważne terminy
- 05.02.2021r. termin wystawienia ocen śródrocznych
- 11.02.2021r. Rada Klasyfikacyjna
- 02.06.2021r. termin wystawienia ocen rocznych
- 18.06.2021r. Rada Klasyfikacyjna