Szkoła Podstawowa nr 27 w Toruniu

autor: Hania Zaustowicz
(klasa III)HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

DNI DODATKOWE WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

22.12.2023
29, 30 kwietnia i 2 maja 2024
14-16.05.2024 –egzamin ósmoklasisty
31.05.2024

Terminy spotkań z rodzicami
- 14.09.2023 zebranie w szkole
- 14.12.2023 konsultacje / powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych
- 25.01.2024 - wywiadówka
- 16.05.2024 - konsultacje / powiadomienie o przewidywanych ocenach niedostatecznych
- 13.06.2024 - wywiadówka

Ważne terminy

- 18.01.2024 - wystawienie ocen

- 24.01.2024 - Rada Klasyfikacyjna

- 06.06.2024 - wystawienie ocen

- 13.06.2024 - Rada Klasyfikacyjna