Szkoła Podstawowa nr 27 w Toruniu

autor: Hania Zaustowicz
(klasa III)--> WARTO WIEDZIEĆ

JAK WYCHOWAĆ OPTYMISTĘ ?

• Staraj się rozwijać u dziecka wiarę we własne siły, a także wytrwałość i umiejętność pokonywania trudności.
• Pomóż dostrzec mu jego mocne strony, sam też je zauważaj i naucz dziecko koncentrować się na atutach, a nie na słabościach.
• Pozwól popełniać błędy; jeśli odbierasz tę możliwość odbierasz także szansę uczenia się na błędach.
• Uświadom natomiast dziecku, że nikt nie jest doskonały, nawet najlepsi i najmądrzejsi popełniają błędy.
• Ucząc swoją pociechę tolerancji, dla własnych pomyłek, opowiedz na przykład, co ty zrobiłeś źle w jej wieku. Świat się od tego nie zawalił, a tobie udało się przezwyciężyć trudności. W ten sposób dodasz mu odwagi w podejmowaniu nowych wyzwań.
• Nie przesadzaj z krytyką. Nie patrz na wszystko okiem sędziego. Konieczność korygowania zachowań dziecka jest nieunikniona, ale ustawiczna krytyka może zaniżyć poczucie własnej wartości.
• Dodawaj odwagi, zwłaszcza, gdy dziecku nie wszystko się udaje. Wytłumacz, że najważniejsze to zacząć działać. Dzięki temu dziecko nabierze dystansu do siebie i tego, co robi.
• Zauważaj każdy wysiłek dziecka. Chwal nie tylko za działanie zakończone sukcesem, ale za samą pracę. W ten sposób nauczy się doznawać radości podczas wykonywania różnych zadań. To niezwykle silnie motywuje do podejmowania kolejnych wysiłków.

Ludzie pogodni, pozytywnie nastawieni do świata, są bardziej lubiani, lepiej znoszą niepowodzenia i porażki, mają też więcej przyjaciół. Jednym słowem są szczęśliwi.

Opracowała K. Dulska Oparte na publikacjach:
J. Kopczyńska red. Nasze dziecko. Warszawa 1994
T. Gordon. Wychowanie bez porażek. Warszawa 1991

-- do góry --


INNE ARTYKUŁY

SZKOŁA BEZ PRZEMOCY
SZKOŁA BEZ PRZEMOCY
JAK WYCHOWAĆ OPTYMISTĘ
ZASADY MĄDREGO KARCENIA
JAK POMÓC DZIECKU, GDY: