Szkoła Podstawowa nr 27 w Toruniu

autor: Hania Zaustowicz
(klasa III)INFORMACJA DLA
UCZNIÓW I RODZICÓW

W związku z nowelizacją rozporządzenia o organizacji roku szkolnego /Dz.U. nr 186, poz.1245/ po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego ustalono następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych /lekcji/, w wymiarze 6 dni:

31 października 2011r.
3 kwietnia 2012r.
2 maja 2012r.
17 maja 2012r.
18 maja 2012r.
8 czerwca 2012r.
INNE ARTYKUŁY

SZKOŁA BEZ PRZEMOCY
JAK WYCHOWAĆ OPTYMISTĘ
ZASADY MĄDREGO KARCENIA
JAK POMÓC DZIECKU, GDY: