Szkoła Podstawowa nr 27 w Toruniu

Mikoaj Kopernik
autor: Olaf Hoffmann
klasa IVbSZKOŁA UCZĄCA SIĘ W DOMU

Drodzy Uczniowie!
Czas zamknięcia szkoły, kiedy nie możemy spotkać się, to czas ostrożności, rozwagi i mądrości. Dbajcie o siebie, wypoczywajcie, wspierajcie się i odkrywajcie świat w inny sposób. W domu jesteście bezpieczni.
Trudny czas w jakim teraz jesteśmy będzie sprawdzianem dla Was i nauczycieli, którzy będą proponować Wam różne aktywności edukacyjne. Zawsze naszą powinnością było nauczyć Was „uczyć się”. Czy jesteście na to gotowi?

Przed nami „zdalne nauczanie”. To nauka, w której poprzez stronę szkoły będziemy „uczyć się”. Nauczyciele zachęcą Was do spędzenia czasu w sposób mądry, kreatywny i mam nadzieję niebanalny. Lekcji nie będzie dużo. Postarajcie pouczyć się systematycznie i wykonać samodzielnie zadania proponowane przez nauczycieli, które znajdziecie tu codziennie.
Pozdrawiam Was serdecznie.
Anna Czarnowska

PROCEDURA ORGANIZACJI I PRZEPROWADZENIA EGZAMINU OSMOKLASISTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 27 W TORUNIU

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY W SPRAWIE
ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY W KSZTAŁCENIU NA ODLEGŁOŚĆ


SPECJALNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE OD 22.05.2020

REGULAMIN ZAJĘĆ ON-LINE

WYCHOWANIE FIZYCZNE W KSZTAŁCENIU NA ODLEGŁOŚĆ


KARTKA DLA MEDYKA


KARTKA DLA BOHATERA

KLASA 1

edukacja wczesnoszkolna

język angielski

religia

informatyka

KLASA 2

język angielski

edukacja wczesnoszkolna

religia

informatyka

kodowanie

KLASA 3

edukacja wczesnoszkolna

informatyka

religia

język angielski

kodowanie

wychowanie fizyczne

muzyka

plastyka

etyka

KLASA 4

matematyka

historia

język angielski

język angielski EXTRA

język polski

język niemiecki

etyka

religia

wychowanie fizyczne

informatyka

muzyka

technika

plastyka

przyroda DM

przyroda AP

KLASA 5

wdż

geografia

matematyka

biologia

język angielski

język angielski EXTRA

język polski

etyka

historia

religia

wychowanie fizyczne

informatyka

muzyka

technika

plastyka

KLASA 6A

geografia

język angielski

język angielski EXTRA

biologia

matematyka

język polski

wychowanie fizyczne

etyka

informatyka

historia

religia

muzyka

technika

plastyka

KLASA 6B

geografia

biologia

matematyka

język polski

język angielski

język angielski EXTRA

wychowanie fizyczne

historia

informatyka

religia

muzyka

technika

plastyka

wdż

KLASA 7

geografia

język angielski

język angielski extra

biologia

chemia

matematyka

język polski

wychowanie fizyczne

język niemiecki

język niemiecki EXTRA

fizyka

historia

informatyka

religia

doradztwo zawodowe

plastyka

muzyka

KLASA 8

geografia

język angielski

język angielski extra

matematyka

język polski

wychowanie fizyczne

biologia

chemia

fizyka

język niemiecki

język niemiecki EXTRA

historia

informatyka

religia

EDB

WOS

doradztwo zawodowe

wdż

SPOTKANIA Z PEDAGOGIEM

terminy spotkań