Szkoła Podstawowa nr 27 w Toruniu


INFORMACJE DOTYCZĄCE OBIADÓW W SZKOLE


JADŁOSPIS OD 10 stycznia

WYKAZ ALERGENY

ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY w sprawie zasad wnoszenia opłat za obiady w SP27