Szkoła Podstawowa nr 27 w Toruniu

Mikoaj Kopernik
autor: Sambor Radziecki
klasa IVbGIEŁDA WARTOŚCI WIEDZY

Szkolna Giełda Wartości Wiedzy prowadzona jest w formie gry symulacyjnej. Uczestnicy na początku otrzymują stałą kwotę wirtualnych środków pieniężnych. Na potrzeby gry wprowadzona została waluta „WilMoney”. Środki mogą być inwestowane w jedną z trzech spółek – klas 4, 5 i 6, których wartości odzwierciedlają średnie ocen z ostatniej pracy klasowej danej klasy. Wyniki wartości publikowane są na szkolnej tablicy informacyjnej przed oddaniem przez nauczyciela danego sprawdzianu. Dzięki temu nie dochodzi do „przecieków” na temat „sprawozdań ocenowych” danej spółki. Symulacja owocuje nie tylko rozwojem umiejętności analitycznych i większą skłonnością do podejmowania ryzyka, ale także pozytywnie wpływa na poziom przygotowania do prac klasowych, zwłaszcza wśród uczestników inwestujących w spółkę swojej klasy. Podsumowanie wyników graczy odbywa się poprzez spieniężenie wszystkich posiadanych akcji według aktualnego kursu pod koniec roku szkolnego. Dokonywany jest ranking według końcowej wartości środków pieniężnych uczestników i najlepszym przyznawane są nagrody rzeczowe.
autor: Beata Wilmanowicz
Patronat nad Szkolną Giełdą Wartości Wiedzy objął Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu.


Szkoła Podstawowa nr 27 ul.Turystyczna 19 Toruń