Szkoła Podstawowa nr 27 w Toruniu

Mikoaj Kopernik
autor: Sambor Radziecki
klasa IVbKALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2021

Ferie zimowe

17 do 31 styczeń 2022

Rekolekcje

kwiecień 2022

Wiosenna przerwa świąteczna

14-19 kwietnia 2022

Zakończenie zajęć edukacyjnych

24 czerwca 2022

Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2022