Szkoła Podstawowa nr 27 w Toruniu

gen. Elzbieta Zawacka
autor: Karolina Nowak
(klasa IVb)

--> AKCJE EDUKACYJNE
"Szkoła z Klasą" wyjaśnia, zaciekawia, dba, aby wszyscy uczniowie osiągali coraz lepsze wyniki i rozwijali aspiracje życiowe

Zasady szkoły z klasą:
1. Szkoła dobrze uczy każdego ucznia
2. Szkoła dobrze uczy każdego ucznia
3. Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat
4.Szkoła rozwija społecznie, uczy wrażliwości
5. Szkoła pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat
6. Szkoła przygotowuje do przyszłości


Szkoła Podstawowa nr 27 ul.Turystyczna 19 Toruń