Szkoła Podstawowa nr 27 w Toruniu

gen. Elzbieta Zawacka
autor: Karolina Nowak
(klasa IVb)JESTEŚMY BARDZO DUMNI!

12.01.2017 nasza szkoła otrzymała jako pierwsza placówka w mieście honorowy tytuł „SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ” ¬ wyjątkowy certyfikat jakości nauczania i uczenia się uczniów przyznawany szkołom za pogłębianie rozumienia oceniania kształtującego poprzez pracę ze strategiami dobrego nauczania i wprowadzanie praktyk profesjonalnej pracy nauczycieli.

Zorganizowaliśmy „Panel koleżeński”, w trakcie którego zaproszeni goście, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, władz miasta Torunia, Wydziału Edukacji, UMK, rodziców i uczniów oraz dyrektorzy szkół i nauczyciele Szkół Uczących Się, poznali dobre praktyki szkoły oraz uczestniczyli w dyskusji na temat dobrego uczenia się i nauczania.* Panel Koleżeński w Szkole Podstawowej nr 27 w Toruniu - relacja na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej tutaj

* fotorelację można obejrzeć tutaj

Konspekty lekcji, które odbyły się w ramach konferencji

Klasa I
Klasa III A
Klasa III B
Klasa V
Klasa VISzkoła Podstawowa nr 27 ul.Turystyczna 19 Toruń