Szkoła Podstawowa nr 27 w Toruniu

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNA
TYTUŁ SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ PO RAZ DRUGI

26 listopada 2019 roku nasza szkoła po raz drugi w ciągu ostatnich kilku lat uzyskała TYTUŁ SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ. Dołączyliśmy do grona szkół, które systematycznie i długofalowo pracują nad rozwojem swych kompetencji w zakresie nauczania i uczenia się. Zorganizowanie konferencji upowszechniającej „Kompetencje przyszłości” było podsumowaniem dwuletniej pracy szkoły (2017-2019) w ramach Klubu SUS.

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni nauczyciele i dyrektorzy szkół w regionie, które są zrzeszone w Klubie SUS bądź realizowały program Całościowy Rozwój Szkoły (poziom zaawansowany), a także szkoły pragnące skorzystać z doświadczeń innych nauczycieli: Szkoła Podstawowa nr 32 w Bydgoszczy, Szkoła Podstawowa nr 41 w Bydgoszczy, Szkoła Podstawowa w Lubiewie, Katolicka Szkoła w Olsztynie, Szkoła Podstawowa w Sadkach, Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmży, Szkoła Podstawowa w Brzozówce, Szkoła Podstawowa nr 7 w Toruniu, Szkoła Podstawowa nr 17 w Toruniu, Szkoła Podstawowa nr 18 w Toruniu, Szkoła Podstawowa nr 24 w Toruniu oraz Szkoła Podstawowa nr 33 w Toruniu.

Konferencję zaszczyciła swą obecnością pani Wicekurator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy – Maria Mazurkiewicz. Obecni byli także przedstawiciele Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Po powitaniu wszystkich uczestników przez panią Dyrektor, zaprezentowaniu tematu i celu konferencji, zapoznaniu ze specyfiką szkoły oraz drogą, jaką szkoła przeszła realizując stawiane przed sobą wyzwania, swoimi doświadczeniami w pracy nad rozwijaniem nauczania i uczenia się nasi nauczyciele podzielili się z uczestnikami konferencji podczas warsztatów:

„Utrwalenie wiedzy z wykorzystaniem technik informatycznych
„Samosterowność ucznia z wykorzystaniem OK zeszytu”
„Techniki skutecznego zapamiętywania”


W czasie przerwy zaproszeni goście mieli okazję do zwiedzania szkoły – oglądania filmów przedstawiających pracę nauczycieli i uczniów oraz wytworów ich pracy, rozmów z uczniami i nauczycielami, a przede wszystkim poznania swoistego klimatu szkoły. Był czas na swobodną rozmowę i wymianę refleksji związanych z tematami poruszanymi podczas konferencji.

Następnie uczestnicy wysłuchali godzinnego wykładu gościa specjalnego, naszej absolwentki, Ewy Wilmanowicz będącej mówcą, trenerem, doradcą, wykładowcą akademickim, na temat: „Ocenianie w kształtowaniu postaw przyszłości” oraz obejrzeli film „Jak zapamiętujemy?”, w którym nasi uczniowie podzielili się dobrymi praktykami w tym zakresie.

Punktem finałowym konferencji było wręczenie szkole przez koordynatora z ramienia Klubu SUS, panią Elżbietę Elmrych, na ręce pani Dyrektor i przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, certyfikatu jakości uczenia się i nauczania potwierdzającego przyznanie Tytułu Szkoły Uczącej Się oraz odczytanie uzasadnienia i listu gratulacyjnego Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Żegnając serdecznie uczestników pani Dyrektor zapowiedziała dalszą pracę nad rozwijaniem kompetencji przyszłości w duchu oceniania kształtującego.

FOTORELACJA WYDARZENIA

JESTEŚMY BARDZO DUMNI!


12.01.2017 nasza szkoła otrzymała jako pierwsza placówka w mieście honorowy tytuł „SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ” ¬ wyjątkowy certyfikat jakości nauczania i uczenia się uczniów przyznawany szkołom za pogłębianie rozumienia oceniania kształtującego poprzez pracę ze strategiami dobrego nauczania i wprowadzanie praktyk profesjonalnej pracy nauczycieli.

Zorganizowaliśmy „Panel koleżeński”, w trakcie którego zaproszeni goście, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, władz miasta Torunia, Wydziału Edukacji, UMK, rodziców i uczniów oraz dyrektorzy szkół i nauczyciele Szkół Uczących Się, poznali dobre praktyki szkoły oraz uczestniczyli w dyskusji na temat dobrego uczenia się i nauczania.


* Panel Koleżeński w Szkole Podstawowej nr 27 w Toruniu - relacja na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej tutaj

* fotorelację można obejrzeć tutaj

Konspekty lekcji, które odbyły się w ramach konferencji

Klasa I
Klasa III A
Klasa III B
Klasa V
Klasa VI
Szkoła Podstawowa nr 27 ul.Turystyczna 19 Toruń