Szkoła Podstawowa nr 27 w Toruniu

gen. Elzbieta Zawacka
autor: Karolina Nowak
(klasa IVb)OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY

Język Angielski

Klasy I-VIII

Informatyka

Już od I klasy, 1 uczeń przy jednym komputerze

Zajęcia pozalekcyjne

22 form zajęć pozalekcyjnych dla klas I-VIII - więcej czytaj na stronie:
DLA UCZNIÓW - ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Kameralna atmosfera

system jednozmianowy, nieliczne klasy

Praca z uczniem zdolnym

Szkolny System Wspierania Zdolności - więcej czytaj
na stronie: DLA RODZICÓW - UCZEŃ ZDOLNY

Praca z uczniem
mającym trudności

Zajęcia terapeutyczne w klasach
I-III i IV-VIII

Świetlica

od 7:15 do 16:00

Logopeda

godziny pracy - w zakładce
O SZKOLE->PRACOWNICY SZKOŁY

Pedagog

godziny pracy - w zakładce
O SZKOLE->PRACOWNICY SZKOŁY

Basen

Dla klas IV -VIII w LO nr 3Szkoła Podstawowa nr 27 ul.Turystyczna 19 Toruń