Szkoła Podstawowa nr 27 w Toruniu

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNAOFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY

Ocenianie ksztatłujące

Sposób pracy nauczycieli i uczniów, który polega na systematycznym pozyskiwaniu informacji o przebiegu procesu uczenia się
więcej w zakładce Szkoła Ucząca Się

Język Angielski

Klasy I-VIII
oraz dodatkowe zajęcia rozwijające zdolności językowe klasy IV-VIII

Język Niemiecki

Klasy VII-VIII
oraz dodatkowe zajęcia rozwijające zdolności językowe w wybranych klasach

Informatyka

Praca w podziale na grupy (każdy uczeń przy swoim komputerze)
oraz dodatkowe zajęcia z kodowania w klasach I-III

Zajęcia pozalekcyjne

Toruńska Akademia Siatkówki
oraz zajęcia pozalekcyjne zgodnie z potrzebami uczniów

Kameralna atmosfera

system jednozmianowy, nieliczne klasy

Praca z uczniem zdolnym

Szkolny System Wspierania Zdolności - więcej czytaj
na stronie: DLA RODZICÓW - UCZEŃ ZDOLNY

Praca z uczniem
mającym trudności

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz terapeutyczne w klasach
I-III i IV-VIII

Świetlica

od 7:15 do 16:00

Pomoc psychologiczna-pedagogiczna

logopeda
pedagog
terapeuta

Basen

Dla klas IV -VIII w LO nr 3Szkoła Podstawowa nr 27 ul.Turystyczna 19 Toruń