Szkoła Podstawowa nr 27 w Toruniu

gen. Elzbieta Zawacka
autor: Karolina Nowak
(klasa IVb)

PATRON SZKOŁY

7.ROCZNICA NADANIA IMIENIA SZKOLE

W poniedziałek 20 maja społeczność Szkoły Podstawowej nr 27 obchodziła 7. Rocznicę nadania Szkole imienia grn. Elżbiety Zawackiej. W ramach obchodów na drugiej godzinie lekcyjnej uczniowie wraz z nauczycielami prowadzącymi o tej porze zajęcia odśpiewali hymn Szkoły. Następnie dwie uczennice z klasy VIII odwiedziły każdą klasę i przypomniały najważniejsze elementy życiorysu Patronki oraz szczegóły uroczystości nadania imienia Honorowej Obywatelki Torunia. Na zakończenie obchodów przedstawiciele klas IV - VIII wraz z panią Martą Jęczmionką udali się na cmentarz w celu zapalenia zniczy na grobie Patronki.

Marta Jęczmionka Marcin Zawadzki

10.ROCZNICA ŚMIERCI GEN. ELŻBIETY ZAWACKIEJ

10.01.2019 klasa I uczestniczyła w uroczystości z okazji 10.rocznicy śmierci gen. Elżbiety Zawackiej. Uroczystość odbyła się przy grobie naszej patronki na Cmentarzu św. Jerzego i uczestniczyli w niej przedstawiciele władz miasta Torunia z p. Prezydentem Zaleskim na czele, przedstawiciele Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej oraz poczty sztandarowe ze szkół noszących imię E. Zawackiej, w tym naszej szkoły, p. dyrektor A. Czarnowska, a także wyżej wspomniani uczniowie klasy I.
Po złożeniu wieńców na grobie gen. Zawackiej przez poszczególne delegacje, również naszych pierwszaków, zebrani wysłuchali mowy p. Prezydenta, w której wspominał on Elżbietę Zawacką nie tylko jako cichociemną, osobę zasłużoną dla Ojczyzny podczas wojny, ale również jako pedagoga i niezwykłego człowieka obdarzonego ciepłem i mądrością, oddanego dzieciom i młodzieży w czasie pokoju.
Gdy uroczystość dobiegła końca, zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia przy grobie patronki.

Beata Goc
Dorota Sztuba

Wyjątkowy czas, wyjątkowe miejsce, wyjątkowi ludzie

W przeddzień 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, uczniowie naszej szkoły, uczestniczyli w wyjątkowej uroczystości. 10 listopada 2018 roku o godzinie 17.00 torunianie zgromadzili się wokół pomnika Marszałka Piłsudskiego, by uczestniczyć w wieczornym apelu pamięci. Wydarzenie wyjątkowe, którego jednym z punktów programu, było wspólne odśpiewanie wszystkich czterech zwrotek hymnu narodowego. Nasi uczniowie z dumą, powagą ale przede wszystkim z radością, trzymając sztandar szkoły pod patronatem im. gen. Elżbiety Zawackiej współtworzyli wspaniały obraz współczesnego patriotyzmy. Patriotyzmu wyrażonego przez młodych, świadomych ludzi. Kolejny już raz jesteśmy z Was dumni.

Marcin Zawadzki

V rocznica nadania imienia szkoły

To już pięć lat, jak niezwykła kobieta, profesor, generał Elżbieta Zawacka została patronką naszej szkoły. Uroczystości rocznicowe odbyły się na cmentarzu, gdzie przy jej grobie każda klasa pełniła wartę honorową. Po złożeniu kwiatów i zniczy przenieśliśmy się do szkoły na Świeczowisko z udziałem honorowych gości.Wysłuchaliśmy ich żywych relacji z wojennych przeżyć, oraz nagrań filmu i audycji radiowej o Zawackiej. Rozstrzygnięty został również konkurs na hymn szkoły, którego laureatem został uczeń klasy czwartej Marcel Borowski.W tym dniu hymn do melodii ulubionej pieśni patronki, został uroczyście odśpiewany po raz pierwszy przez całą społeczność szkolną.

Relacja filmowa

Dnia 19.05.2017 w trakcie obchodów piątej rocznicy nadania imienia gen Elżbiety Zawackiej Szkole Podstawowej Nr 27 w Toruniu, został rozstrzygnięty konkurs na ułożenie słów hymnu, do melodii ulubionej pieśni naszej patronki „Pierwsza brygada”. Zwyciężył Marcel Borowski – uczeń klasy IV.


1. Ogromny świat co nas otacza
otwiera nam szeroko drzwi.
Biegniemy więc zdobywać wiedzę,
Bo chcemy jak generał być.

Ref: Pod Zo patronatem
cieszymy się światem
z dumą niesiemy sztandar,
na którym jest nasz szkolny dom.

2. Uczciwość, przyjaźń i patriotyzm
prowadzą nas po ścieżkach swych.
Zielony las i błękit Wisły
każdego dnia dodają sił.

Ref: Pod …………


Urodziny Elżbiety Zawackiej

W rocznicę urodzin Elżbiety Zawackiej, które przypadają 19 marca klasa IV odwiedziła z symbolicznym bukietem pomnik Elżbiety Zawackiej pod Fundacją na ul. Podmurnej. W tym roku w naszej szkole przypada 5 rocznica nadania imienia.


W krótkiej rozmowie typu pytanie-odpowiedź przypomnieliśmy sobie najważniejsze wydarzenia z życia Elżbiety Zawackiej a na koniec każdy w myślach złożył własne życzenia, które by przekazał jakby nasza patronka żyła.

Dorota Makowiecka

Wizyta na grobie gen. Elżbiety Zawackiej

23 marca 2017r. uczniowie klas 1, 3A, 3B pojechali na grób Elżbiety Zawackiej, na cmentarz św. Jerzego w Toruniu. Pani Beata Kowalska opowiadała nam o patronce naszej szkoły, że była: pedagogiem, żołnierzem i nauczycielką. Pani mówiła, co generał Zawacka robiła i czym się zajmowała przed i w czasie wojny. Poszliśmy zapalić znicze na jej


grobie, ponieważ 19 marca świętowaliśmy kolejną rocznicę urodzin patronki szkoły. Wspominajcie zmarłych.

Wiktor Chościński, kl. IIIb


107. rocznica urodzin gen. Elżbiety Zawackiej

19 marca 2016 roku minęła 107. rocznica urodzin gen. Elżbiety Zawackiej – patronki naszej szkoły. W piątek 18 marca na cmentarzu św. Jerzego w Toruniu odbyła się z tej okazji krótka uroczystość. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Urzędu Miasta Torunia, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej oraz szkół, których Pani generał jest patronką. Naszą szkołę reprezentowała delegacja z klasy trzeciej – Malwina, Paweł i Marcel pod opieką Pani dyrektor Anny Czarnowskiej. Na grobie patronki złożono kwiaty. Pan Jan Wyrowiński w krótkich słowach opowiedział o życiu Elżbiety Zawackiej. Na koniec wspólnie odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w Galerii.
Marcel Borowski, kl. III

Msza w intencji gen. Elżbiety Zawackiej

W dniu 10 stycznia 2016 roku przypadła 7. rocznica śmierci patrona naszej szkoły - gen. Elżbiety Zawackiej. Z tek okazji w Kościele Garnizonowym w Toruniu odbyła się msza św. w intencji naszego patrona. Oczywiście w takim wydarzeniu nie mogło zabraknąć reprezentacji naszej szkoły. Uczniowie kl. 5 Hubert Chościński i Justyna Wiśniewska z opiekunem złożyli okolicznościowy bukiet kwiatów przy pamiątkowej tablicy poświęconej gen. Zawackiej, a następnie uczestniczyli w mszy świętej.
Iwona Szczucka


Pomnik patronki naszej szkoły odsłonięty

26 września 2014r. przed budynkiem fundacji gen. Elżbiety Zawackiej przy ul. Podmurnej, dokonano uroczystego odsłonięcia rzeźby pomnikowej patronki naszej szkoły. W tym szczególnym wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych, instytucji imienia gen. Elżbiety Zawackiej oraz członkowie ruchów i organizacji z czasów II wojny światowej. W ceremonii odsłonięcia brali udział także uczniowie klasy III naszej szkoły.
To niezwykle ważny moment dla naszej społeczności, gdyż stanowi kolejny dowód na to, jak wyjątkową i godną upamiętnienia była gen. Elżbieta Zawacka. Przygotowując się do przyjęcia imienia, mogliśmy wszyscy dobrze poznać życiorys i uczyć się szlachetnych zachowań, a także przejmować wartości Pani Generał. Dziś dziękując jej za wzór do naśladowania, mogliśmy przyczynić się do powstania pomnika. Szkoła Podstawowa nr 27 przekazała na pomnik środki pieniężne, pochodzące z organizacji sklepiku szkolnego kiermaszu świątecznego na terenie parafii i festynu osiedlowego. Podczas uroczystości odsłonięcia obecni byli zarówno uczniowie, którzy złożyli kwiaty, jak i Poczet Sztandarowy SP 27. Zaangażowanie w inicjatywę zostało upamiętnione tabliczką umieszczoną na rzeźbie, gdzie logo naszej szkoły znalazło się wśród głównych sponsorów.
Klasa III z wychowawczynią

105 rocznica urodzin gen. Elżbiety Zawackiej

W środę, 19 marca 2014 r. przypadła 105. rocznica urodzin gen. Elżbiety Zawackiej. Tego dnia odbyło się uroczyste spotkanie na cmentarzu św. Jerzego, podczas którego na grobie Pani Profesor złożono kwiaty. W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe toruńskich szkół, których patronką jest Elżbieta Zawacka. Nie zabrakło oczywiście pocztu Szkoły Podstawowej nr 27.
Aneta Zaustowicz

Świętujemy I rocznicę nadania szkole imienia

Generał Elżbieta Zawacka jest patronką Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Turystycznej 19 w Toruniu. Uroczystość nadania placówce imienia Honorowej Obywatelki Torunia odbyła się 19 maja 2012 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK.

18 maja uczniowie złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową Elżbiety Zawackiej na bloku przy ul. Gagarina, w którym mieszkała do końca życia.
O godz. 17.30 nastąpiło odsłonięcie tablicy z imieniem patronki na budynku SP 27 w Kaszczorku, po czym została odprawiona msza św. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, na której sponsorzy przekazali uczniom ufundowany sztandar.

Dzień później, 19 maja 2012 roku, w sali Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK na Bielanach, odbyła się uroczystość przekazania szkole uchwały o nadaniu imieniu i prezentacji nowego sztandaru. W imieniu Rady Miasta Torunia akt nadania imienia odczytała i wręczyła na ręce dyrektor szkoły Anny Czarnowskiej radna Danuta Zając.

Projekt logo szkoły wyłoniono w konkursie szkolnym.
Decyzja o nadaniu imienia Szkole Podstawowej nr 27 zapadła podczas XVII sesji Rady Miasta Torunia, 27 października 2011 roku.
Elżbieta Zawacka swoją postawą i działalnością na różnych płaszczyznach zasłużyła na miano wielkiej patriotki oddanej Polsce i walce o jej niepodległość. (…) Dzieło jej życia będzie stanowić wzór postępowania dla wychowanków szkoły i pozwoli odpowiedzieć na pytanie: co dobrego warto czynić i jak żyć, by stać się wartościowym człowiekiem.
W części artystycznej przypomniano sylwetkę patronki.