Szkoła Podstawowa nr 27 w Toruniu

gen. Elzbieta Zawacka
autor: Karolina Nowak
(klasa IVb)PRACOWNICY NASZEJ SZKOŁY

Dyrektor Szkoły

Anna Czarnowska

Nauczyciele edukacji wczesnoszkonej

Katarzyna Dulska - klasa I
Dorota Sztuba - klasa II
Beata Kowalska - klasa III
Aneta Zaustowicz- j. angielski
Honorata Herman-Meler - informatyka, zajęcia komputerowe
Beata Wilmanowicz - religia, kodowanie

Nauczyciele przedmiotów

Maria Gabryszak - język polski
Lidia Bęben – język polski
Dorota Makowiecka – matematyka
Aneta Zaustowicz – język angielski
Dariusz Mazurowski - język angielski
Agnieszka Jackowiak - język niemiecki
Jolanta Kola - geografia
Anita Popowska - przyroda
Joanna Zarębska - biologia, chemia
Marta Jęczmionka – historia, etyka, WOS
Beata Wilmanowicz – religia, wychowanie do życia w rodzinie
Marcin Zawadzki – wychowanie fizyczne
Maciej Bieńkowski - wychowanie fizyczne, basen
Kinga Andruszkiewicz - muzyka, plastyka, technika
Honorata Herman-Meler – informatyka

Wychowawcy świetlicy

Kinga Andruszkiewicz
Marta Jęczmionka
Honorata Herman-Meler
Anita Popowska
Maciej Bieńkowski

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Beata Goc – logopeda
Beata Kowalska - pedagog, terapeuta
Lidia Bęben - terapeuta
Jolanta Nowakowska - terapeuta

Biblioteka

Anna Czarnowska – biblioteka

Opieka pielęgniarska

Danuta Blumkowska- pielęgniarka


Szkoła Podstawowa nr 27 ul.Turystyczna 19 Toruń