Szkoła Podstawowa nr 27 w Toruniu

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNAPRACOWNICY NASZEJ SZKOŁY

Dyrektor Szkoły

Anna Czarnowska

Nauczyciele edukacji wczesnoszkonej

Beata Wilmanowicz - klasa I
Beata Kowalska - klasa II
Katarzyna Dulska - klasa III
Aneta Zaustowicz- j. angielski
Honorata Herman-Meler - informatyka
Beata Wilmanowicz - religia, kodowanie

Nauczyciele przedmiotów

Maria Gabryszak - język polski
Lidia Bęben – język polski
Dorota Makowiecka – matematyka
Aneta Zaustowicz – język angielski
Dariusz Mazurowski - język angielski
Agnieszka Jackowiak - język niemiecki
Jolanta Kola - geografia
Anita Popowska - przyroda, biologia, chemia
Marta Jęczmionka – historia, etyka, WOS, EDB
Beata Wilmanowicz - religia
Ilona Tuszyńska – religia
Marcin Zawadzki – wychowanie fizyczne
Kinga Andruszkiewicz - muzyka, plastyka, technika
Honorata Herman-Meler – informatyka, wychowanie do życia w rodzinie, biblioteka

Wychowawcy świetlicy

Kinga Andruszkiewicz
Marta Jęczmionka
Dariusz Mazurowski

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Beata Goc – logopeda
Beata Kowalska - pedagog, terapeuta
Lidia Bęben - terapeuta
Jolanta Nowakowska - terapeuta

Biblioteka

Anna Czarnowska – bibliotekarz

Opieka pielęgniarska

Danuta Blumkowska- pielęgniarka


Szkoła Podstawowa nr 27 ul.Turystyczna 19 Toruń