Szkoła Podstawowa nr 27 w Toruniu

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNAPRACOWNICY NASZEJ SZKOŁY

Dyrektor Szkoły

Anna Czarnowska

Nauczyciele edukacji wczesnoszkonej

Katarzyna Dulska - klasa I
Beata Wilmanowicz - klasa II
Beata Kowalska - klasa III
Aneta Zaustowicz- j. angielski
Honorata Herman-Meler - informatyka
Beata Wilmanowicz - religia, kodowanie

Nauczyciele przedmiotów

Maria Gabryszak - język polski
Lidia Bęben – język polski
Dorota Makowiecka – matematyka
Aneta Zaustowicz – język angielski
Dariusz Mazurowski - język angielski, etyka
Agnieszka Jackowiak - język niemiecki
Anita Popowska - przyroda, biologia, chemia, geografia
Marta Jęczmionka – historia, etyka, WOS, EDB
Beata Wilmanowicz - religia
Ilona Tuszyńska – religia
Mateusz Bołądź – wychowanie fizyczne
Kinga Andruszkiewicz - muzyka, plastyka, technika
Honorata Herman-Meler – informatyka, wychowanie do życia w rodzinie, biblioteka

Wychowawcy świetlicy

Kinga Andruszkiewicz
Marta Jęczmionka
Dariusz Mazurowski

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Kinga Andruszkiewicz – pedagog specjalny

Beata Goc – logopeda
Beata Kowalska - pedagog, terapeuta
Lidia Bęben - terapeuta
Jolanta Nowakowska - terapeuta

Biblioteka

Anna Czarnowska – bibliotekarz

Opieka pielęgniarska

Danuta Blumkowska- pielęgniarka


Szkoła Podstawowa nr 27 ul.Turystyczna 19 Toruń