Szkoła Podstawowa nr 27 w Toruniu

gen. Elzbieta Zawacka
autor: Karolina Nowak
(klasa IVb)

--> AKCJE EDUKACYJNE
„SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie „wyrosła” z ogólnych założeń promocji zdrowia, rozwijanej przez Światową Organizację Zdrowia oraz z dorobku kilku międzynarodowych konferencji poświęconych szkolnej edukacji zdrowotnej.

Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:
- dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
- podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia.

Szkoła Podstawowa nr 27 ul.Turystyczna 19 Toruń